A tökéletes bondozás a sikeres direkt adhezív restaurációk készítésének egyik legfontosabb mozzanata.

Interjúnkban Dr. Német Eduárd – hosszú évek óta a Kulzer magyarországi orvos-referense -, a Gluma termékcsaláddal szerzett gazdag tudását és tapasztalatait osztja meg velünk.

Mit kell tudnunk erről a termékcsaládról?

Eduárd:
A GLUMA termékcsalád öt képviselője:

  • az Etch 35 Gel
  • a Desenzitizer
  • a 2Bond
  • a Self Etch
  • és a Gluma Bond Universal.

Annak ellenére, hogy a GLUMA (vezeték)név az összes termék esetében megtalálható, az első kettő nem adhezív, viszont szervesen kötődnek az adhezív technika elemeihez.

Mire használható a Gluma Desenzitizer?

Eduárd:
A GLUMA Desenzitizer, mint ahogy a nevében is benne van, a dentin érzékenységének a csökkentésére használandó oldat. A hatóanyaga, a glutáraldehid (innen származik az elnevezés is) egy olyan kis méretű molekula, amely kisebb, mint a dentin tubulusok átmérője. Ennek köszönhetően a tubulusokon belül képes
kicsapni a tubulusokban található fehérje molekulákat és így ún. dentin dugók jönnek létre, amelyek megakadályozzák, hogy a tubuláris folyadék külső (hő, ozmotikus, mechanikai) ingerek hatására mozgásba jöjjön.
Ennek pedig az lesz az eredménye, hogy megszűnik a dentin érzékenysége.

A Gluma Desensitizer fényre kötő termék?

Eduárd:
Ha az izolált és leszárított fog felszínébe 30 másodpercig bedörzsöljük az oldatot, majd puszterrel szárítjuk,
más teendőnk már nincs, mert fotopolimerizálni nem kell.

A Gluma Desenzitizer használata

A Gluma Desenzitizer használata

Meddig tart a Gluma Desenzitizer adta „védettség”?

Eduárd:
Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a GLUMA Desenzitizer mintegy 12 hónapig megtartja a hatását.

Mit takar a GLUMA Etch 35 Gel elnevezés?

Eduárd:
A GLUMA Etch 35 Gel 35%-os ortofoszforsav, amely a ma már hagyományosnak mondható savazásos technika kivitelezéséhez használatos. Kedvelem, mert optimalizált gél állaga biztosítja a megfelelő adagolást és tökéletes applikációs kontrollt.

Miért jött létre a „Gluma család”?

Eduárd:
A bondok a GLUMA (vezeték)nevet azért viselik, mert egyrészről az elnevezés utal a felhasználási területre, másrészről viszont a Desenzitizerhez hasonlóan a fogászati piacon egyedülállóan képesek a dentin tubulusban lévő fehérje molekulák precipitációjára.

Van különbség a bondok között?

Eduárd:
Természetesen van. A bondokat korábban 7 különböző csoportba, megjelenésük sorrendjében generációkba osztottuk. A mai modern felosztás alapja inkább az, hogy a kavitás előkészítése után eltávolítjuk-e a praparáció során keletkezett törmelék réteget (az ún. smear-layert) vagy modifikáljuk, és egy ún. hibrid rétegbe integrálva a kavitásban hagyjuk.

A GLUMA 2Bond ötödik generációs bond, ami azt jelenti, hogy használatát megelőzi a preparált felszínek foszforsavas savazása (GLUMA Etch 35 Gel) az adhezív technika szabályai szerint.

Mikor ajánlod a Gluma 2Bond használatát?

Eduárd:
A GLUMA 2Bond indikációs területe az direkt és indirekt adhezív restaurációk bondozása, de önmagában alkalmas az érzékeny fognyaki területek kezelésére is.

Te hogyan használod a Gluma 2Bondot?

Eduárd:
A kavitás kíméletes szárítását követően (wet bonding) a GLUMA 2Bondot egy rétegben viszem fel.
A kavitás felszínére történő felvitel után mintegy 10 másodpercig várok, hogy a savazás közben szabaddá vált kollagén rostok megfelelő átnedvesítése és a felszín tökéletes adhezívvel történő átitatódása végbe tudjon menni.
Ez idő alatt a GLUMA 2Bondban is megtalálható glutáraldehid is be tud hatolni a dentin tubulusokba és az itt található fehérjék is ki tudnak csapódni. A 10 mp várakozást követően a bond réteget óvatosan szárítom, hogy az oldatban lévő víz és alkohol könnyebben el tudjon párologni. Ezután a bond réteget 20 mp-ig polimerizálom.

Van a Kulzernek önsavazó adhezívje?

Eduárd:
Hogyne! Ez a GLUMA Self Etch, a Kulzer hetedik generációs adhezívje. Az önsavazó, önkondícionáló adhezívek megjelenésük óta töretlenül hódítanak a piacon. Ennek magyarázata az egyszerű használatban és az ennek következtében elkövethető kevesebb hibalehetőségben (flakonok felcserélése, behatási idők betartása,
lemosás – szárítás optimális kivitelezése, stb.)rejlik. A GLUMA Self Etch-et is – a kavitás preparálását és tisztítását, izolálását követően – csupán egy rétegben kell felvinni a kavitás teljes felszínére.

Van speciális technikája az önsavazó bondok sikeres alkalmazásának?

Eduárd:
Ahhoz, hogy az adhezív össze tudjon kapcsolódni a dentin felszínnel, fel kell oldani a smear layert!
Mivel az önkondícionáló adhezívek használatát nem előzi meg a keményszövetek foszforsavas kondícionálása
(hanem ezt az adhezívben található savas monomerek végzik el), ezért az oldatot be kell dörzsölni a felületbe!
És ez különösen érvényes a dentin felszínre, ahol a felszínt a kavitás preparálása során képződött törmelék réteg borítja be. Csak így jöhet létre az ún. hibrid réteg, ami az önkondícionáló adhezívek sajátja.

A Gluma Self Etch használata

A Gluma Self Etch használata

A Gluma bondokat is használhatjuk lecsiszolt csonkok védelmére?

Eduárd:
Ez fontos kérdés, a GLUMA 2Bond és a GLUMA Self Etch nem ajánlott az indirekt restaurációk során preparált fogak érzékenység csökkentésére, mert a felületen lakk réteget képeznek, ami megváltoztatja a preparált csonk vagy kavitás formáját, ezért akadályozhatja a fogmű helyre jutását!

Mivel tud többet az eddig felsoroltaknál a Gluma Bond Universal? Mit jelent az, hogy univerzális?

Eduárd:
Az univerzális bond jelentése: egy anyag mindenre! A bondok legújabb generációja, amely innovatív összetételének köszönhetően forradalmasította a bondozást.

Milyen különleges tulajdonsággal rendelkezik ez ez új adhezív?

Eduárd:
A Gluma Universal Bond használata esetén szabadon választhatunk bondozási technikát. A Gluma Bond Universal MDP tartalma biztosítja, hogy az anyag a fog keményszövetein kívül kiválóan kötődjön a fém és kerámia felszínekhez is. Ez sokkal szélesebb indikációs területet jelent. A direkt resturációk adhezív rögzítésén kívül alkalmas az indirekt retaurációk ragasztására fényrekötő, dual kötésű vagy önkötő adhezív rezin cementekkel kombinálva, de akár kompozit, kompomer restaurációk, fémkerámia, fém és teljes kerámia restaurációk intraorális javítására.

A Gluma család tagjai között mindenki megtalálhatja azt az anyagot, amely a leginkább beilleszthető a praxis mindennapi munkájába.

Bármelyiket választja, a hosszútávú siker garantált!