A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kulzer Hungary Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.mykulzer.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.mykulzer.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

  • Név: Kulzer Hungary Kft.
  • Székhely és levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103
  • Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.10
  • Telefonszám: +36 30 441 8898 
  • Faxszáma: +36 1 888 08 33
  • E-mail cím: info@mykulzer.hu
  • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-891358
  • Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság
  • Adószám: 14154542-2-42

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.mykulzer.hu weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre, vagy pedig a Weboldal közvetítésével jön létre. A Weboldal működését az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza, azzal, hogy a Weboldalon közvetlen elektronikus tranzakció nem történik.

1.2. A Weboldalon leadott megrendelés közvetlenül a Kulzer Hungary Kft. Ügyfélszolgálatára érkezik, de a megrendelés teljesítését minden esetben a Kulzer Hungary Kft. viszonteladói végzik. A mykulzer.hu oldalon online vásárlásra nincs lehetőség.

1.3. A rendelésről automatikus e-mailben visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre a megrendelőnek, mely csak a megrendelés leadásának sikerességét igazolja, ez egyelőre nem a megrendelés visszaigazolása. A visszaigazolás tartalmazza a megrendeléshez tartozó egyedi rendelési kódot, melyre hivatkozva érdeklődhet megrendelése státuszáról.

1.4 A megrendelés elküldése után a Kulzer Hungary Kft. Ügyfélszolgálata 48 órán belül a rendelésben megadott telefonszámon felveszi a megrendelővel a kapcsolatot, mely során visszaigazolja a rendelést és a megrendelővel egyeztetve kiválasztásra kerül a teljesítő viszonteladó. A Viszonteladót a Szolgáltató saját mérlegelése szerint, szabadon választja ki.

1.5 A teljesítő viszonteladó meghatározását követően az Ügyfélszolgálat továbbítja a megrendelő rendelését a Viszonteladónak, aki egy héten belül felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel a kiszállítás, számlázás, fizetés és az esetleges üzembe helyezés pontos részleteit illetően.

1.6 A szerződés a Viszonteladó és a Megrendelő között jön létre, azzal, hogy a Viszonteladó aktívan, írásban vagy e-mail útján visszaigazolja a megrendelést. A Viszonteladó és a Megrendelő közötti szerződés feltételeit a viszonteladói visszaigazolás tartalmazza. A Megrendelő és a Szolgáltató, mint a Weboldal üzemeltetője között nem jön létre szerződéses jogviszony. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség a Viszonteladó teljesítéséért, annak esetleges hibájáért vagy elmaradásáért. A számlázási és fizetési teljesítés minden esetben az aktuálisan kiválasztott teljesítő viszonteladó üzletszabályzata szerint alakul, ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

1.7 A megrendelő a termékekkel kapcsolatos vásárlást követő kérdéseit és garanciális vagy szerviz igényeit minden esetben a terméket kiszállító viszonteladón keresztül rendezheti.

1.8. A Weboldal és azzal kapcsolatos minden kommunikáció nyelve magyar.

1.9. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.10. Ügyfélszolgálat: Kulzer Hungary Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye:  1143 Budapest, Stefánia út 101-103.
Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Telefonos ügyfélszolgálat hívható: A mindenkor érvényes nyitvatartási időben, amely az alábbi oldalon elérhető: 

Telefon: +36 30 441 8898 

Fax: +36 1 888 08 33

Internet cím: www.mykulzer.hu  

E-mail:  info@mykulzer.hu

2. A WEBOLDAL HASZNÁLATA

2.1.  Az Ügyfél a Weboldal használatával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1. A Kulzer Online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

3.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.