A Budapesti Komplex SZC Kézművesipari Szakgimnázium, vagyis a Práter utcai iskola elméleti alapozás ideje alatt különböző fogtechnikai laboratóriumokban folyik a következő fogtechnikus generáció kinevelése.
Kovács Tünde igazgatónővel arról beszélgettünk, hogyan valósítható meg a közös szakmai cél érdekében, hogy a laborok és az iskola között még szorosabb kapcsolat és intenzívebb párbeszéd jöjjön létre.
Jurás Edina interjúja.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, ha a fogtechnikus gyakornok és fogtechnikus képzésről beszélünk, mondhatjuk, hogy semmi sem biztos, csak a változás. Jelenleg, iskolavezetőként milyennek látod a fogtechnikai oktatás előtt álló időszakot?

Mostanában kezd megjelenni különböző fórumokon az OKJ-átalakítás ténye. Hogy mi lesz majd 2020-tól, azt most nem nagyon látjuk még, de annyit igen, hogy a szakképzésben az alapképzések maradnak az iskolarendszerben, a különböző specialitások pedig átkerülnek a felnőttképzésbe. A fogtechnika reményeink szerint marad alapképzés, iskolai keretek között.

Jelen helyzetben hogyan épül fel a fogtechnikai képzés, mire számíthatnak a leendő fogtechnikus tanulók a jelentkezéskor?

2013 óta van a kétéves fogtechnikus gyakornoki alapképzés, amire épül a tizenötödik évfolyamon a fogtechnikus mint befejezett képzési forma. Ha valakinek fogtechnikus gyakornok végzettsége van, már el tud helyezkedni a munkaerő piacon, mert a két év tananyagtartalma mind szakmai, mind anyagismeretből a kétharmad része a fogtechnikának. Van, aki a harmadévnek úgy vág neki, hogy előtte igazi munkavállalóként dolgozik egy évet, és már sok-sok tapasztalattal jön vissza harmadévre.

“Amikor egy labor úgy dönt, hogy tanulót fogad, és tanlaborként működik, ezt szem előtt tartva valójában a saját szakmájának a jövőjét neveli ki.”

Ebben az esetben, ha valaki sikeresen elvégzi a gyakornoki képzést, mely után munkát vállal, milyen formában kerülhet vissza az iskolarendszerű szakképzésbe?

Amennyiben a jelentkező beiratkozik az iskolába, az iskolai rendszerben tanulói jogviszonyba kerül, onnantól a gyakorlati helyén is köteles a Tanulószerződés megkötésére. Ha még nincs más szakképesítése, és még nem töltötte be a 25. életévét, visszamehet a nappali képzésre. Ha szeretne továbbra is a munkahelyén dolgozni, akkor választhatja a felnőttoktatást, vagyis dolgozik a munkahelyén, de van egy külön tanulószerződése a gyakorlatok idejére. Mivel a gyakorlatok tartalma nem száz százalékban egyezik meg a tanuló munkahelyén ellátott feladatokkal, ezért nem lehet a saját munkahelyén úgy van gyakorlaton, hogy nincs tanulói szerződése.
A gyakorlati helynek vállalnia kell a kerettantervben előírt gyakorlatok biztosítását. Saját munkahelyen töltött gyakorlatok esetében is.

Az elméleti és gyakorlati oktatást, azaz a kerettantervben foglalt tananyagot és a külső laborokban tapasztalt munkafolyamatokat hogyan lehetne jobban összehangolni a képzés ideje alatt, ha az a cél, hogy minél komplexebb tudásanyaggal kerüljenek ki a diákok a munkaerő piacra?

Elsősorban együtt kell működni egymással! Mint minden technikaigényes szakmánál, a fogtechnikánál is nagyon markánsan megjelenik a specializáció. Ez a betegellátás szempontjából nagyon jó, mert egy-egy labor általában rááll valamilyen tevékenységre, amit kiemelten végez. Az iskola viszont általános képzést nyújt, nem vállalhat föl mást, csak azt, hogy azokat az alap készségeket megtanítja, amire építve majd később specializálódhat a tanuló. Amikor egy labor úgy dönt, hogy tanulót fogad, és tanlaborként működik, ezt szem előtt tartva valójában a saját szakmájának a jövőjét neveli ki. Mivel az oktatás egy más jellegű tevékenység, rengeteg plusz energiát igényel a napi feladatok mellett, megterhelő tud lenni időnként. Ezért érdemes a képzés során rendszeresen konzultálni az iskola tanáraival.

Milyen lehetőségei vannak egy gyakorlati oktatónak, ha szeretne jobban belelátni az elméleti képzésbe, vagy a tanuló iskolai teljesítményére szeretne nagyobb rálátást kapni?

A gyakorlati oktatóknak van lehetőségük bejelentkezni óralátogatásra. Van olyan mester, aki elkéri a tanulója bizonyítványát. Elektronikus naplót vezetünk, tehát korlátozott hozzáféréssel úgy is megoldható lenne a tájékozódás. Éppen most kértem meg a kolléganőmet, hogy a szakmai vizsgák eredményét jelezzük vissza a gyakorlati helyeknek, hogy lássák, a tanuló jó úton halad, sikeresen vizsgázott. Az iskolában a hangsúly az elméleten van, annak a szakmai hátterét tanítjuk, amit majd csinálni fog a gyakorlaton a tanuló. Nem megy az elmélet a gyakorlat nélkül, és fordítva. Ha szorosan együttműködik a két terület, abból egy tudatosabb tanulói útvezetés alakul ki. Mindkét fél azt tudja hozzátenni, hogy figyelemmel kíséri az oktatás másik felét is.

Mint oly sok szakmában, a fogtechnikában is hatalmas technológiai fejlődésnek lehetünk szemtanúi, mellyel nehéz lépést tartani.  Az iskola milyen módon igyekszik követni a szakmában folyamatosan zajló változásokat?

Van lehetőség tanterveket úgy összeállítani, hogy bizonyos időközönként bevonunk az oktatásba olyanokat a szakmából, akik a területükön kiemelkedőek, és át is tudják adni a tudásukat a diákok számára. Őket meg tudjuk hívni egy-egy tanórára vagy délelőttre az elméleti képzés keretén belül, ezzel is közelítve az elméletet és gyakorlatot, ezzel segítve a tanulók komplexebb rálátását a szakmára.

Az iskola várja a jelentkezéseket, vagy inkább maga keresi meg ezeket a fogtechnikus mestereket, hogy vegyenek részt tanórákon egy-egy előadás keretében?

Mind a kettő elképzelhető. Akiről van tudomásunk, azt nyilván meg tudjuk kérni, hogy látogasson el hozzánk, de előfordul, hogy minket keresnek meg a tudást átadni kívánó kollégák. Ha valaki azt érzi, tud olyat adni, ami a következő generációnak hasznos és jó, nagyon szívesen várjuk a jelentkezését. Egy párbeszéd a kollégákkal mindig jól jön.

Ha egy külsős kollégának kérdései vannak az oktatással kapcsolatban, vagy egy labor éppen fontolgatja, hogy tanulókat fogadna, mire számíthatnak?

Bármilyen kérdésükre szívesen válaszolunk, kérdezzenek arról, hogy mit, hogyan tanítunk az iskolában. Mindig azt mondom, hogy érdemes tanulót vállalni, még akkor is, ha triplamunka van vele. Munkáltatóként ez egyedülálló lehetőség arra, hogy három évig figyelemmel kísérjék, ahogy valaki megtanulja a szakmát. Lehetőségük lesz rá, hogy olyan embert neveljenek, képezzenek, akit bármikor szívesen kollégájuknak tekintenek. A következő generációt neveljük, akármerről nézzük, utódokat vagy közvetlen pályatársakat.

Segítsen tapasztalataival, ossza meg ötleteit!

Kérjük, ossza meg velünk az ötleteit és véleményét Facebook oldalunkon: https://www.facebook.com/KulzerHungary/